Spring naar de inhoud

Home Assistant

  Kort en snel, hoe installeer je Home Assistant, en voeg je enkele basis zaken toe?

  Inhoudstabel

  1. Installeer het besturingssysteem

  1.1 Raspberry Pi

  Schrijf de HAOS op de SD kaart van je Raspberry PI volgens deze procedure.
  Let op, alle data zal gewist worden, dus zorg voor eventuele backups!

  Als alles goed is, zou je na het starten van je Raspberry PI de installatie moeten kunnen benaderen via homeassistant.local:8123. Indien niet, even checken wat het IP-adres is van de Raspberry PI, en proberen ahv http://IPADRES:8123.

  1.2 Proxmox

  Ga naar de shell van je proxmox server, en voer volgend script uit.

  bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/vm/haos-vm.sh)"

  Even de nodige installatie stappen doorlopen, en hopla…

  2. Aan het werk

  2.1 Algemene add-ons

  Volgende add-ons zijn niet te missen. Je kan ze installeren indien in de ‘supervisor’ opent in Home Assistant, en dan op de ‘add-on store tab’ klikt.

  2.1.1 Studio Code Server

  Voor de tragere machines (bv Raspberry PI) start ik deze niet automatisch op. Waarom onnodig geheugen verbruiken als je het toch niet veel nodig hebt?

  2.1.2 Advanced SSH & Web Terminal

  Deze start ik wel op, altijd handig om een andere manier dan de GUI te hebben.

  2.1.3 Cloudflare: Inloggen vanop afstand

  Er zijn verschillende manieren, je kan de betalende versie gebruiken, vlug en handig. Maar als je beschikt over een eigen domein, kan dit vlug en veilig via Cloudflare. Volg deze instructievideo
  Hiervoor moet je volgende add-on installeren: https://github.com/brenner-tobias/ha-addons

  Let op, als je meerdere servers hebt, wijzig dan zeker de hostname, de externe hostname (subdomein) en tunnel naam onder de add-on.


  2.2 Integraties

  Enkele interessante integraties zijn:

  2.2.1 Netwerk analyze

  Handig om toch even je netwerk te monitoren? We gaan hier even de entiteiten toevoegen, en later dan even grafisch weergeven (zie 4.2.1). Dus installeer hier:

  1. Integratie speedtest
  2. Integratie DNS-IP
  3. Voeg volgende code toe in je configuration.yaml. Wijzig hierbij eventueel even het IP-adres van je gateway/internetmodem.
  binary_sensor:
  - platform: ping
   name: Internet
   host: 8.8.8.8
   scan_interval: 15
  - platform: ping
   name: Internetmodem
   host: 192.168.0.1
   scan_interval: 15

  2.2.2 Buienradar

  Niet vergeten camera als item te enablen

  2.2.3 Afvalbeheer

  Een van de leukere, en makkelijkere, is ‘afvalbeheer’. Deze zal op basis van je adres aangeven welk vuilnis je moet buiten zetten.

  Voeg volgende toe aan je configuration.yaml:

  #Afvalophaling
  afvalbeheer:
   wastecollector: RecycleApp
   resources:
    - restafval
    - papier
    - pmd
   postcode: POSTCODE
   streetnumber: HUISNUMMER
   streetname: STRAAT
   upcomingsensor: 1
   dateformat: '%d-%m-%Y'
   dateonly: 0
   dayofweek: 0
   dateobject: 1
   name: ""
   nameprefix: 0
   builtinicons: 1
   builtiniconsnew: 1
   dutch: 1

  2.3 Home Assistant Community Store

  HACS zijn extra addons, die niet in de standaard addons zitten. Ga hiervoor naar een terminal, en voer volgende commando uit

  wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -

  Nu even HA herstarten, en vervolgens moet je HACS nog als integratie toevoegen, en bevestigen via gitHUB.

  Vervolgens kan je enkele leuke zaken toevoegen, zoals:

  • Horizon Card (via HACS)
  • Uptime-card (zie 4.2.1)
  • mini-graph-card (zie 4.2.1)
  • mushroom cards


  4. Dashboard

  Enkele interessante zaken om weer te geven?

  4.1 Start Tab

  Klein kadertje met de meest belangrijke zaken van de dag?

  type: vertical-stack
  cards:
   - type: custom:mushroom-title-card
    title: |2-
           {%- if now().hour < 12 -%}Goeiemorgen
           {%- elif now().hour < 18 -%}Goeiemiddag
           {%- else -%}Goedenavond{%- endif -%}, {{user}}
    subtitle: ''
    alignment: center
   - type: custom:mushroom-chips-card
    chips:
     - type: light
      entity: light.alles
      tap_action:
       action: toggle
      use_light_color: true
      hold_action:
       action: toggle
      icon: mdi:lightbulb-group
      content_info: state
      name: Alles
     - type: light
      entity: light.alles_buiten
      use_light_color: true
      name: Buiten
      icon: mdi:coach-lamp
    alignment: justify
   - show_current: true
    show_forecast: false
    type: weather-forecast
    entity: weather.forecast_thuis
    forecast_type: daily
    secondary_info_attribute: humidity
    name: ' Vandaag'
    tap_action:
     action: navigate
     navigation_path: buiten
   - show_name: false
    show_state: true
    type: glance
    entities:
     - entity: sensor.restafval
     - entity: sensor.pmd
     - entity: sensor.papier
    state_color: true
    columns: 3
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: custom:mushroom-person-card
      entity: person.WIE
      fill_container: true
      icon: mdi:face-man
      tap_action:
       action: navigate
       navigation_path: dan
      hold_action:
       action: none
      double_tap_action:
       action: none
  

  4.2 Informatie Tab

  4.2.1 Netwerkinformatie

  Basis informatie rond je netwerk. Bereikbaarheid van je gateway (modem) en het publiek internet. De snelheid met het internet, je publieke IP adres van het moment…

  type: vertical-stack
  title: Netwerk
  cards:
   - type: custom:uptime-card
    entity: binary_sensor.internetmodem
    hours_to_show: 72
    title_adaptive_color: false
    status_adaptive_color: true
    icon: mdi:web
    update_interval: 30
    severity: 10
    icon_adaptive_color: true
    tooltip_adaptive_color: true
    alias:
     ok: Verbonden
     ko: Niet Verbonden
    resources:
     - url: /local/uptime-card.js
     - type: module
   - type: custom:uptime-card
    entity: binary_sensor.internet
    hours_to_show: 72
    title_adaptive_color: false
    status_adaptive_color: true
    icon: mdi:web
    update_interval: 30
    severity: 10
    icon_adaptive_color: true
    tooltip_adaptive_color: true
    alias:
     ok: Verbonden
     ko: Niet Verbonden
    resources:
     - url: /local/uptime-card.js
     - type: module
   - type: custom:mini-graph-card
    entities:
     - entity: sensor.speedtest_download
      name: Download
      color: green
      show_state: true
     - entity: sensor.speedtest_upload
      name: Upload
      color: purple
      show_state: true
    align_state: center
    hours_to_show: 12
    points_per_hour: 12
    group_by: hour
    name: Internetsnelheid
    line_width: 0.5
    font_size: null
    animate: true
    show:
     name: true
     icon: true
     state: true
     legend: true
     fill: fade
   - type: custom:mini-graph-card
    entities:
     - entity: sensor.speedtest_ping
      name: Electriciteit
      color: blue
      show_state: true
    align_state: center
    hours_to_show: 12
    points_per_hour: 12
    group_by: hour
    name: Internetreactiesnelheid
    line_width: 0.5
    font_size: null
    animate: true
    show:
     name: true
     icon: true
     state: true
     legend: true
     fill: fade
   - type: entity
    entity: sensor.myip
    name: Publiek IP adres
    state_color: true
  
  

  4.3 Buiten

  4.3.1 Meteo

  Weer doet het altijd goed. Ook de juiste zonsopkomst en -ondergang is interessant. Zeker als je bepaalde automatisatie eraan koppelt, bv buitenlichten aan als de zon onder is…

  type: vertical-stack
  title: Meteo
  cards:
   - type: weather-forecast
    entity: weather.forecast_thuis
    forecast_type: daily
   - type: custom:horizon-card
    fields:
     sunrise: true
     sunset: true
     dawn: true
     noon: true
     dusk: true
     azimuth: false
     sun_azimuth: false
     moon_azimuth: false
     elevation: false
     sun_elevation: false
     moon_elevation: false
     moonrise: true
     moonset: true
     moon_phase: true
   - camera_view: auto
    type: picture-glance
    entities: []
    camera_image: camera.buienradar
  

  5. Instellingen

  5.1 Netwerk

  Persoonlijk vind ik het wel zo leuk dat mijn server een vast IP-adres heeft. Dan ben je zeker dat je server zich altijd ‘daar’ bevindt. Ook nodig als je CoIoT zaken moet activeren (denk maar aan Shelly toestelletjes).

  5.2 Backups

  Niet vergeten, backups! Nodig als je even iets heel dom hebt gedaan, of er iets crasht.