Spring naar de inhoud

Ansible

  Op 'server' als root
  > ssh-keygen (indien nog niet gedaan)
  > ssh-copy-id remote (wel zorgen dat root remote ssh kan)
  
  
  Op Clients:
  > apt install open-ssh
  > vi /etc/ssh/sshd_config (PermitRootLogin yes)
  > apt -y install ansible 
  
  > Bij ubuntu 19: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                                                                                                                                 
  **Server**
  Wijzig host file: /etc/ansible/hosts
  > [Workstations]
  > desktop1
  > desktop2
  > [Servers]
  > server1
  > server2
  
  Test connecties
  > ansible -m ping all 
  
  Draai remote commando's
  > ansible -m shell -a 'hostname' all
  > ansible -m shell -a 'df -h' workstations
  
  Maak enkele eenvoudige taken ahv playbook:
  > Eenmalig:
  >> mkdir roles/  (eenmalig)
  > mkdir roles/basic  (eenmalig)
  > mkdir roles/basic/tasks  (eenmalig)
  >
  > vi roles/basic/tasks/main.yml
  >>  name: "Installing VIM"
  >   apt: pkg=vim 
  >>
  >>  name: "Installing net-tools"
  >   apt: pkg=net-tools
  >>
  >>  name: "Installing cockpit"
  >   apt: pkg=cockpit
  >
  > vi playbook.yaml
  >> ---
  >> - hosts: workstations
  >>  become: true
  >> roles:
  >> -- basic
  >
  >Run
  >> ansible-playbook playbook.yaml

  Een reactie achterlaten?