Spring naar de inhoud

Cisco

  Inhoudstabel

  Op zoek naar een IP- of mac-adres?

  Met het commando ‘show mac address-table’ zie je vrij veel informatie. Zoals de VLAN ID, het mac adres, poort informatie…
  Meestal doe ik eerste en ping naar het adres vanop de switch zelf. Zo ben je zeker dat het ip-adres in de tabel staat (als het natuurlijk bereikbaar is).

  >UwSwitch# ping 192.168.201.9
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.201.9, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/201/1000 ms

  Vervolgens kan u aan de hand van de arp table het juist mac adres vinden:

  >UwSwitch#sh ip arp | incl 192.168.201.9
  Internet 192.168.201.9      2  0030.3100.5216 ARPA  Vlan201

  Nu u het mac-adres kent, kan u zoeken achter welke interface deze node zich bevindt:

  UwSwitch#sh mac-address-table | incl 0030.3100.5216
   201  0030.3100.5216  DYNAMIC  Gi0/1

  Assign DHCP on a cisco router

  If you want to put a DHCP server into a certain vlan, you can use following command for this

  interface vlan 123 ip helper-address 123.456.789.001

  Cisco ASA ezvpn

  Wijzigen van routes, DNS servers… op remote vpn-boxen met ezvpn. Dit gebeurt op de ASA firewall, en vervolgens (bij de nieuwe sync krijgen de routers dit binnen.

  Wijzig ASA (core zijde)

  >Open de ASA firewall > Configuration > Remote Access VPN > Network (Client) Access > Group Policies > Advanced > Split Tunneling > Network list > manage….

  Herstart remote router Of herstart de ipsec tunnels:

  >cle crypto isakmp

  Verifeer de routes op de remote router

  >sh cryptop ipsec sa

  Cisco backup

  Om de startup configuratie te backuppen, kan je gebruik maken van volgend commando😀

  copy startup-config tftp ip-address 192.168.0.100 filename MijnBackup

  Cisco Blade commando’s

  Start from cli

  scope chassis
  power on

  Show power usuage:

  show power-cap

  Cisco cli vs H3C cli

  Some commands that are usefull when you switch from cisco towards h3c. As most of us (?) know, cisco is around for quite a while. And when you want to present a new product, you’ll have to make sure that your product can do the same like cisco. OK, i agree, H3C is a bit to much. It’s rarther funny to see how they reuse the commands in their way…

  Cisco >< H3C
  show >< display
  no > user >< local-user
  end >< return
  exit >< quit
  write >< save
  erase >< delete
  write >< save
  hostname >< sysname
  router rip >< rip
  router ospf >< ospf
  router bgp >< bgp
  ip route >< ip route-static
  access-list >< acl
  line vty 0 4 >< user-interface vty 0 4
  terminal length 0 >< screen-length disable
  terminal >< monitor
  logging console level >< terminal logging
  terminal >< debugging
  show run >< display current-configuration
  show start >< display save-confguration
  show tech-support >< display diagnostic-information
  show interfaces status >< display brief interfaces
  show ip int brief >< display ip int brief
  show ip route >< display ip routing-table
  show logging >< display info-center
  show version >< display version

  Cisco NAT

  Indien je een cisco router wenst te gebruiken als gateway naar het internet, dan kun je volgende doen. Ik ga hier niet teveel details neerpennen zoals ga naar ‘configuratie-mode’ en zo. Als je dit wenst te doen, ga ik ervan uit dat je de basis reeds beheerst. En anders geef je maar een seintje…
  Het komt er op neer dat je alle adressen van je internet netwerk verbergt achter 1 adres, het adres dat je krijgt van je provider in de meeste gevallen. Dan lijkt het voor de provider dat je slechts 1 adres hebt. Dit noemen we natteren…

  Configureer 1 interface als LAN, en een tweede als WAN. Je kan dit eventueel op dezelfde interface doen, doch we gaan het hier simpel/overzichtelijk houden.
  Ik heb internet van telenet, welk me automatisch een IP adres toekent. Dus daarom gebruik ik op vlan1 een dhcp adres, en mijn interne interface (VLAN2) configureer ik als fixed.
  En configureer op deze interface welke adressen moeten vertaald worden. Meestal is dit op de uitgaande interface, dus degene naar het internet toe.

  interface Vlan1
   description WAN
   ip address dhcp
   ip nat outside
  
  interface Vlan2
   description LAN
   ip address 192.168.111.1 255.255.255.0
   ip nat inside

  Volgende stap is een access lijst configureren. Waarin je meegeeft wat dit zo allemaal mag. Hieronder zie je dat mijn volledige interne range naar het internet mag. Ik gebruik verschillende protocollen voor security redenen. Niet van wakker liggen, dit werkt. 😉

  access-list 100 permit ip 192.168.111.0 0.0.0.255 any
  access-list 100 permit udp 192.168.111.0 0.0.0.255 any
  access-list 100 permit tcp 192.168.111.0 0.0.0.255 any
  access-list 100 permit icmp 192.168.111.0 0.0.0.255 any

  Nu nog even zeggen wat er juist genat moet worden. Dus de access list koppelen aan de interface.

  
  >ip nat inside source list 100 interface Vlan1 overload

  Cisco Serial-USB

  If you want to connect your computer and a cisco device (fe router, switch…) with a usb-cable instead of a serial-cable, you can use following steps under linux to connect it properly

  Check with the command ‘dmesg’ in a terminal screen the correct address. Do this just after inserting the usb-cable.

  [ 2663.068216] usb 1-3.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 9
  [ 2663.169789] cdc_acm 1-3.3:1.0: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
  [ 2663.169839] cdc_acm 1-3.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device

  In our example, this is ttyACM0
  Open now your ‘configuration program’ (fe putty) and insert following port as ‘serial’:

  /dev/ttyACM0

  Cisco switch 3500 series – Boot problem – Recovery Procedure

  If your cisco device has troubles booting, and you need to copy a new image to the switch/router, you can following these guide lines.

  Delete the current image on the switch

  delete flash:c3500xl-c3hls-mz.120-5.WC9A.bin

  Save the new image (fe c3550-i9q3l2-mz.121-22.EA7.bin).
  Prepare the switch to accept the Xmodem file transfer

  >copy xmodem: flash:c3550-i9q3l2-mz.121-22.EA7.bin

  To send the file choose ‘Transfer > Send File’ from the top of the HyperTerminal window. Choose the ‘Xmodem’ protocol in the Send File dialog box, click ‘Browse’ in order to select the IOS image and click ‘Send’. This transfer can take up to 2 hours.
  To boot the new image enter

  >boot flash:c3550-i9q3l2-mz.121-22.EA7.bin

  Verify with

  sh ver
  dir flash:
  sh boot
  
  >switch#conf t
  switch(config)#boot system flash:c3550-i9q3l2-mz.121-22.EA7.bin
  switch(config)#end

  If no boot statement is set or if the boot statement still points to the old version, configure the correct boot statement:

  switch#conf t
  switch(config)#boot system flash:c3550-i9q3l2-mz.121-22.EA7.bin
  switch(config)#end

  Cisco VPN

  encryptionDebug for specific source
  debug crypto condition peer ipv4 10.84.251.150
  debug crypto isakmp
  
  sh debugging condition
     % No conditions found
  
  sh crypto debug-condition
     Crypto conditional debug currently is turned ON
     IKE debug context unmatched flag: OFF
     IKEV2 debug context unmatched flag: OFF
     IPsec debug context unmatched flag: OFF
     Crypto Engine debug context unmatched flag: OFF
     IKE peer IP address filters: 
     10.84.251.150

  QOS

  Create Access-Lists

  ip access-list extended outpolacl-MGMT
  remark | Management traffic
   permit udp any 10.10.10.0 0.0.0.255 eq snmp
   permit udp any 10.10.10.0 0.0.0.255 eq snmptrap
   permit tcp any any eq tacacs
  
  ip access-list extended outpolacl-FILE-PREPROD
  remark  Filetransfer PreProduction
   permit tcp any host 192.168.0.1 eq ftp 22
   permit tcp host 192.168.0.1 any eq ftp 22

  Map ACL’s with groups

  class-map match-any outpol-MGMT
   match access-group name outpolacl-MGMT
  class-map match-any outpol-FILE-PROD
   match access-group name outpolacl-FILE-PROD

  Define speeds

  >policy-map outpol-all
   class outpol-FILE-PROD
    shape average percent 95
   class outpol-MGMT
    shape average percent 5
   class class-default
  >
  >policy-map outpol-shape-256
   class class-default
    shape average 256000
   service-policy outpol-all
  >
  >policy-map outpol-shape-512
   class class-default
    shape average 512000
   service-policy outpol-all
  >
  >policy-map outpol-shape-1024
   class class-default
    shape average 1024000
   service-policy outpol-all
  >
  >policy-map outpol-shape-2048
   class class-default
    shape average 2048000
   service-policy outpol-all

  Apply Speed to interface

  interface Tunnel1
   service-policy output outpol-shape-512
  bandwidth 512000
  interface Tunnel2
   service-policy output outpol-shape-512
  bandwidth 512000

  Troubleshooting

  Clear all statistics
  Clear counters
  Clear access-lists counters

  Traffic in the ACL’s?

  Show access-lists
  Show access-lists | include matches

  Shaping?

  Show policy-map interface

  Een reactie achterlaten?